UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 53 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 lutego 2020 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik19
11 Listopad12
12 Grudzień5