UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 51 z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień16
9 Wrzesień16
10 Październik22
11 Listopad12
12 Grudzień1