UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.51.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień20
5 Maj19
6 Czerwiec30
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień27
10 Październik37
11 Listopad14
12 Grudzień3