UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.50.2020 Wniosek - urządzenia badające jakość powietrza"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty21
3 Marzec15
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec31
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień25
10 Październik33
11 Listopad12
12 Grudzień0