UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.48.2020 Wniosek - ocena funkcjonowania podmiotów na rynku zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec19
4 Kwiecień16
5 Maj22
6 Czerwiec35
7 Lipiec19
8 Sierpień13
9 Wrzesień32
10 Październik37
11 Listopad13
12 Grudzień3