UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 48 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przebudowę kanalizacji deszczowej ze zbiornika 105.1 i 106.5 w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień9
5 Maj15
6 Czerwiec20
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik16
11 Listopad9
12 Grudzień0