UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 47 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Joanny Bober - nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie do pełnienia zastępstwa"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec13
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0