UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 46 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty12
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0