• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 46 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty62
3 Marzec20
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0