UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.44.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę nowej elektrociepłowni"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec19
4 Kwiecień23
5 Maj22
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0