UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ok.1431.43.2020 Wniosek - skany formularzy ofertowych"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty18
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj18
6 Czerwiec30
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień22
10 Październik24
11 Listopad15
12 Grudzień5