UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.42.2020 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty21
3 Marzec15
4 Kwiecień24
5 Maj27
6 Czerwiec43
7 Lipiec19
8 Sierpień13
9 Wrzesień34
10 Październik28
11 Listopad24
12 Grudzień3