UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6, znajdującego się na poddaszu budynku nr 14, położonego przy ul. Partyzantów."
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty15
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec20
7 Lipiec9
8 Sierpień15
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0