UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 41 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik16
11 Listopad17
12 Grudzień0