UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 39 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień14
5 Maj11
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień13
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień0