UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 36 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży w drodze licytacji oraz sprzedaży z wolnej ręki ruchomości przejętych na rzecz Gminy Olsztyn oraz ustalenia regulaminu licytacji"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0