UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.36.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień14
5 Maj21
6 Czerwiec33
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień24
10 Październik33
11 Listopad24
12 Grudzień0