UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 33 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec15
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik17
11 Listopad10
12 Grudzień0