UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.34.2020 Wniosek - Prezydenci Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty20
3 Marzec13
4 Kwiecień24
5 Maj20
6 Czerwiec34
7 Lipiec17
8 Sierpień13
9 Wrzesień23
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0