UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 31 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik12
11 Listopad8
12 Grudzień0