UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.29.2020 Wnioesk - wycinka drzew"
Rok:
1 Styczeń104
2 Luty97
3 Marzec43
4 Kwiecień66
5 Maj54
6 Czerwiec65
7 Lipiec35
8 Sierpień29
9 Wrzesień55
10 Październik39
11 Listopad42
12 Grudzień6