UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.27.2020 Wniosek - umowy ubezpieczenia zawarte przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty21
3 Marzec19
4 Kwiecień21
5 Maj38
6 Czerwiec38
7 Lipiec15
8 Sierpień16
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0