UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.25.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy ul. M. Zientary-Malewskiej 23a"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec24
4 Kwiecień25
5 Maj27
6 Czerwiec34
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień20
10 Październik27
11 Listopad14
12 Grudzień0