UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 29 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej URANIA w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty5
3 Marzec17
4 Kwiecień16
5 Maj12
6 Czerwiec20
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik19
11 Listopad6
12 Grudzień0