UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 28 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty36
3 Marzec22
4 Kwiecień11
5 Maj17
6 Czerwiec22
7 Lipiec14
8 Sierpień12
9 Wrzesień18
10 Październik19
11 Listopad26
12 Grudzień0