UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 27 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień17
10 Październik21
11 Listopad12
12 Grudzień2