UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 26 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj17
6 Czerwiec24
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień13
10 Październik18
11 Listopad16
12 Grudzień2