UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 25 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec8
4 Kwiecień7
5 Maj15
6 Czerwiec20
7 Lipiec7
8 Sierpień9
9 Wrzesień12
10 Październik16
11 Listopad22
12 Grudzień2