UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 23 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna regulaminu uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty26
3 Marzec20
4 Kwiecień29
5 Maj30
6 Czerwiec27
7 Lipiec16
8 Sierpień17
9 Wrzesień28
10 Październik18
11 Listopad22
12 Grudzień2