UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 17 stycznia 2020 r."
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty26
3 Marzec16
4 Kwiecień21
5 Maj13
6 Czerwiec20
7 Lipiec13
8 Sierpień12
9 Wrzesień17
10 Październik25
11 Listopad9
12 Grudzień9