UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.23.2020 Wniosek - kontrola wypłaty dodatków motywacyjnych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty24
3 Marzec14
4 Kwiecień19
5 Maj29
6 Czerwiec42
7 Lipiec15
8 Sierpień15
9 Wrzesień33
10 Październik35
11 Listopad20
12 Grudzień0