UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.19.2020 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj19
6 Czerwiec31
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień22
10 Październik34
11 Listopad15
12 Grudzień0