UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023"
Rok:
1 Styczeń26526
2 Luty28846
3 Marzec19393
4 Kwiecień17788
5 Maj32199
6 Czerwiec21798
7 Lipiec14564
8 Sierpień6773
9 Wrzesień8544
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0