UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Sosnkowskiego 12."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj9
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0