UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec7
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień4
9 Wrzesień13
10 Październik22
11 Listopad11
12 Grudzień1