UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Wioślarskiej 18."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty18
3 Marzec18
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0