UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 19 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień14
10 Październik18
11 Listopad12
12 Grudzień0