• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 17 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty32
3 Marzec12
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0