UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 15 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień19
5 Maj16
6 Czerwiec28
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0