UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 14 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień3