UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.16.2020 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień16
5 Maj20
6 Czerwiec28
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień21
10 Październik21
11 Listopad24
12 Grudzień3