UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.14.2020 Wniosek - kwoty dotacji w przedszkolach niepublicznych za lata 2009-2016"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty14
3 Marzec15
4 Kwiecień18
5 Maj26
6 Czerwiec30
7 Lipiec19
8 Sierpień12
9 Wrzesień21
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0