UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w dniu 31 stycznia 2020r. nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 360, obręb 126, o powierzchni 12628 m2, położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie, na której urządzony został dojazd do działki 126-227/3, przeznaczonej pod zabudowę usługową (funkcje usługowe nieuciążliwe, handel) lub mieszkalno-usługową."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień12
5 Maj8
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0