UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 9 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień4
9 Wrzesień14
10 Październik13
11 Listopad7
12 Grudzień0