UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.13.2020 Wniosek - inwestycje dot. budowy i rozbudowy dróg przy działce nr 34/61 obr. 118"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty21
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj19
6 Czerwiec23
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0