UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący lokal niemieszkalny nr 18 w budynku nr 5 przy ul. Wańkowicza w Olsztynie, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty21
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec28
7 Lipiec23
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0