UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.10.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania przetargowego"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty22
3 Marzec14
4 Kwiecień25
5 Maj25
6 Czerwiec43
7 Lipiec18
8 Sierpień12
9 Wrzesień32
10 Październik33
11 Listopad15
12 Grudzień9