UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.9.2020 Wniosek - ośrodki szkolenia kierowców"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty19
3 Marzec14
4 Kwiecień19
5 Maj24
6 Czerwiec32
7 Lipiec15
8 Sierpień14
9 Wrzesień23
10 Październik39
11 Listopad14
12 Grudzień0