UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.8.2020 Wniosek - usługi dla weteranów"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty19
3 Marzec21
4 Kwiecień20
5 Maj21
6 Czerwiec62
7 Lipiec26
8 Sierpień11
9 Wrzesień26
10 Październik24
11 Listopad21
12 Grudzień0