UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą Proxima z siedzibą w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty23
3 Marzec23
4 Kwiecień26
5 Maj13
6 Czerwiec33
7 Lipiec19
8 Sierpień8
9 Wrzesień21
10 Październik26
11 Listopad10
12 Grudzień0