UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.6.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę działka ob. 153-8/1"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty19
3 Marzec14
4 Kwiecień27
5 Maj23
6 Czerwiec36
7 Lipiec18
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0